Legalisatie van documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u een document kunt legaliseren.

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Wat is een legalisatie?


Legalisatie is de verificatie van de waarheidsgetrouwheid van de handtekening en de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, indien van toepassing, de identiteit van het zegel of de stempel van een document. Een document wordt alleen gelegaliseerd door de Belgische ambassade als het document bestemd is voor gebruik in België.

De legalisatie garandeert echter niet de authenticiteit van het gelegaliseerde document. De beslissing om een gelegaliseerd document te aanvaarden valt onder de bevoegdheid van de Belgische instantie of overheid die het document heeft aangevraagd in het kader van de procedure in België.

Een legalisatie kan vergezeld zijn door verklaringen die de ambtenaar van de burgerlijke stand in België helpen om een beslissing te nemen. Deze vermeldingen melden de geconstateerde discrepanties of materiële fouten die door de analist van het dossier waren opgemerkt.

Let op: de Belgische ambassade legaliseert geen enkel Belgisch document. Voor de legalisatie van Belgische documenten kunt u contact opnemen met het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

2. Legalisatie van Ivoriaanse documenten


De Belgische ambassade in Abidjan is bevoegd voor de legalisatie van Ivoriaanse documenten. 


Eerbiediging van de handtekeningencascade


Voordat ze gelegaliseerd kunnen worden door de Belgische ambassade, moeten Ivoriaanse documenten eerst gelegaliseerd worden door verschillende instanties.

Stappen van legalisaties in Ivoorkust (PDF, 103.59 KB)


Indiening en verzameling van te legaliseren documenten


In ontwikkeling. 

Zie pagina in het Frans of in het Engels

 

3. Legalisatie van de Ghanese documenten


Het Ereconsulaat van België in Accra is bevoegd voor de legalisatie van de Ghanese documenten.

Vanaf 01/09/2022 is het Ereconsulaat van België in Accra bevoegd om Ghanese documenten te legaliseren. Alvorens door het Ereconsulaat van België te worden gelegaliseerd, moeten Ghanese documenten eerst door een "Notary Public" worden gelegaliseerd, vervolgens door de "Judicial Service" en tenslotte door de "Legal and Consular Bureau of the Ghanaian Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration". Na deze drie stappen moet u de documenten persoonlijk (of via een vertegenwoordiger) aan ons consulaat overhandigen. Volledige afschriften van documenten van de burgerlijke stand moeten vergezeld gaan van een leesbare fotokopie van het originele document. De kosten van legalisatie bedragen 200 GHS (20€). Het Ereconsulaat is voor het publiek geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.

 

4. Legalisatie van de Sierra Leonese documenten


Het Ereconsulaat van België in Freetown is bevoegd voor de legalisatie van de Sierra Leonese documenten. 

Voordat ze door het Ereconsulaat van België gelegaliseerd kunnen worden, moeten de Sierra Leonese documenten eerst door het Sierra Leonese Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden. U moet de documenten dan persoonlijk (of door een vertegenwoordiger) aan ons consulaat voorleggen. Elk te legaliseren document moet vergezeld zijn van een leesbare fotokopie en kan in geen geval per e-mail, fax of post naar het consulaat gestuurd worden. De kosten van de legalisatie bedragen 20 euro/196000SLL. Legalisaties vinden plaats op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

 

5. Legalisatie van Liberiaanse documenten


Het Ereconsulaat van België in Monrovia is bevoegd voor de legalisatie van Liberiaanse documenten. 

Voordat Liberiaanse documenten door het Ereconsulaat van België kunnen worden gelegaliseerd, moeten ze eerst door een notaris en vervolgens door de juridische afdeling van het Liberiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden gelegaliseerd. De kosten van de legalisatie bedragen 20 euro/12 USD.  

Wegens de tijdelijke afwezigheid van de ereconsul tot 06/03/2023 moeten verzoeken om legalisatie de procedure voor Ivoriaanse documenten betreffende de afgifte, de afhaling en de behandeling van dossiers volgen (zie punt 3).