Ambassade van België in Ivoorkust
Home Visum voor België

Visum voor België

Wijziging van het consulair rechtsgebied

Vanaf 1 juli 2021 moeten visumaanvragen voor inwoners van Togo en Benin worden ingediend in Abidjan, via VFS Global, en zullen ze worden verwerkt door de Belgische ambassade in Abidjan.

Het betreft alle visa voor lang verblijf van het type "D" en enkele visa voor kort verblijf van het type "C", namelijk: voor huwelijk, wettelijke samenwoning, medische behandeling en terugkeervisum.  De afgifte van visa voor België door de Franse ambassades in Cotonou en Loomé wordt tot nader order opgeschort.

Reisbeperkingen naar België

In verband met de COVID-19-pandemie worden alleen bepaalde visumcategorieën aanvaard (zie lijst van essentiele reizen op de website van Dienst Vreemdelingenzaken) Vanaf 1 september 2021 gelden de beperkingen op essentiële reizen alleen voor niet-ingeënte personen. Personen die een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen dat voldoet aan de criteria vermelde op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, zijn vrijgesteld van het bewijs van het noodzakelijke karakter van hun reis. 

Als u behoort tot een van de categorieën die naar België mogen reizen, worden de formaliteiten die u vóór uw reis moet vervullen, gedetailleerd op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen-buiten-eu-schengen/ 

Schengenvertegenwoordiging 

Vanaf begin October hervat België de vertegenwoordiging van Nederland, Oostenrijk en Zweden in Abidjan voor de afgifte van Schengenvisa. De ontvankelijkheid van deze visumaanvragen is gebaseerd op de voor België geldende reisvoorwaarden, te weten:

 • Ofwel is de reis noodzakelijk (zie informatie op deze link); 
 • ofwel is de reiziger in het bezit van een vaccinatieattest waaruit blijkt dat hij/zij gevaccineerd is met een door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) erkend vaccin en dat alle in de instructies vermelde doses van het vaccin ten minste 15 dagen voor het vertrek zijn toegediend (zie meer informatie op deze link)
 • Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich op de hoogte te stellen van de gezondheidsmaatregelen die op het moment van reizen van kracht zijn in het land van hoofdbestemming en/of doorreis.

Maak een afspraak met VFS Global om uw aanvraag in te dienen. Wij verzoeken u ook om de maatregelen die VFS GLOBAL in het kader van de bestrijding tegen COVID-19 in de gebouwen van het centrum heeft genomen, strikt na te leven.  

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt momenteel volledig vernieuwd en is nog in opbouw. Merkt u dat er een link niet werkt, ga dan naar de openingspagina van de website: https://dofi.ibz.be/nl
 

Visa voor België

 1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten
 5. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 6. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 7. Contact
 8. Informatie over GDPR

  
1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?

WAAR en WANNEER ?

Opletten !!!

Vraag uw visa op tijd en geef ons de tijd om u te helpen. Dien uw aanvraag minstens 4 weken voor de gewenst datum van uw reis in. De behandeling van sommige dossiers kan soms meer tijd in beslag nemen.

De procedure voor de aanvraag van visa voor lang verblijf kan enkele maanden duren.

Bij een visumaanvraag moeten aanvragers in persoon verschijnen.

Houders van gewoone passeporten

Voor een gemakkelijke en vlugge afhandeling van uw dossier moeten de visumaanvragen eerst online op VISA ON WEB ingevuld worden.  Het aldus gegenereerde formulier moet ingediend worden bij het 'Visa Application Centre' (VAC). Het adres evenals alle andere inlichtingen staan vermeld op de website van VFS.   

Familieleden van EU-burgers die onder Richtlijn 2004/38 vallen, kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen bij de visumafdeling van de ambassade, ALLEEN OP AFSPRAAK, te vragen via een e-mail op volgende adres :  abidjan.visa@diplobel.fed.be .

Houders van officieel passporten of studenten met een beurs

Houders van officieel of dienst passporten of studenten met een beurs kunnen hun visumaanvragen rechtstreeks bij de ambassade indienen, van maandag tot donderdag, van 8u tot 11u, zonder afspraak.

Voor houders van officieel of dienst passporten : vòòr uw bezoek bij de ambassade, gelieve het Schengenvisum aanvraagformulier in te vullen.

 Voor studenten met een beurs van de Belgische overheid : gelieve vóór uw bezoek aan de ambassade een afspraak te maken aan Abidjan.visa@diplobel.fed.be en het Visum aanvraagformulier voor lang verblijf voor België in te vullen.

Hoe lang duurt de behandeling van een visumaanvraag?

Voor alle nuttige info, kunt u de website van Vreemdelingenzaken raadplegen.

Waarschuwing

Enkel de  websites van Vreemdelingenzaken en van de Ambassade worden beschouwd als officiële informatiebronnen met betrekking tot visa voor België. Daarnaast is de website van VFS ook betrouwbaar. Vertrouw geen andere personen of websites die hun diensten aanbieden voor het bekomen van Belgische visa.

2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt cash, in Francs CFA (XOF), betaald bij het bankloket op het Visa Application Center (VAC). 

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de standaard handling fee : 

 • Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud : 52.800 FCFA (= 80 EUR)
 • Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud : 26.400 FCFA (= 40 EUR)
 • Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar oud

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de standaard handling fee 118.800 FCFA ( = 180 EUR).

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een administratieve boete gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 80 euro voor een C visum en 180 euro voor een D visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien de aanvraag ingediend wordt via een externe dienstverlener (VAC), dient daarvoor een service fee betaald te worden. Personen die vrijgesteld zijn van de handling fee, worden niet vrijgesteld van het betalen van deze service fee.

Voor meer informatie met betrekking tot de service fee, zie de website van VFS. De VAC’s bieden ook een aantal bijkomende optionele diensten aan zoals sms- en verzendingsdiensten.

  3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde Belgische instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Het visumaanvraagformulier alsook de lijsten van vereiste documenten specifiek voor Ivoorkust, Ghana, Liberia en Sierra Leone vind u terug op de website van het VAC.

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle aanvragers van korte verblijf visum (Schengen) ouder dan 12 jaar zullen zich persoonlijk moeten aanbieden om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

Vanaf 01/12/2018 moeten aanvragers van een (nationaal) visum voor lang verblijf, met uitzondering van kinderen jonger dan 6 jaar, zich persoonlijk aanbieden voor de registratie van hun tien vingerafdrukken en hun foto. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard. Houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die geaccrediteerd of toegewezen aan een diplomatieke of consulaire post in België zijn, of die een functie uitoefenen bij een internationale organisatie die haar zetel of vertegenwoordiging in België heeft, alsmede hun gezinsleden (echtgenoot en kinderen ten laste) zijn vrijgesteld van het nemen van vingerafdrukken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten 

Medische attest voor een langverblijf visum en voor kortverblijf visum, voor medische behandeling in België :

U kan een medisch attest bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen :

Ivoorkust

 • Cabinet de Rhumatologie « HOURYA » 

Docteur TRAORE Adama D. 
Résidence Latrille, Sicogi - II Plateaux 
Bloc B - Bâtiment I - Appt 100 1er étage 
Abidjan – Côte d’Ivoire 
Tél.:+225 07 37 55 46 / +225 22 42 08 60 
E-mail: dagatraore@yahoo.fr
 

 • Cabinet médical « UNION » 

Docteur KOUADIO A. Lucile 
Docteur KOUADIO A. Simplice

Immeuble «Union» - 1er étage face à l’Immeuble « Le Paris », 
25, avenue Chardy - Plateau 
Abidjan – Côte d’Ivoire 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 08h00 à 12h00 et 15h00 à 17h30 
Samedi: 08h00 à 12h00 
Tél.: +225 20 22 53 00 / +225 07 89 70 99 / +225 22 44 51 32 
E-mail: sagesmedical7@yahoo.fr

Ghana

 • Akai House Clinic 

Dr. Adrian ODDOYE 
Near the US Embassy 
Accra - Ghana 
Tel N°: +233 0302 784772 / +233 0302 784773 / +233 0302 784774 
Fax N°: +233 0302 784775 
 

 • International Organization for Migration 

Migration Health Assessment Centre (MHAC)
17 Ridge Road, Roman Ridge 
Accra - Ghana 
Tel N°: +233 0307 012051 / +233 037 012053 / +233 037 012054 
E-mail: accramhdtechnical@iom.int

Libéria

 • Fidelity Healthcare

Dr. Taty B. Bole
Dr. Phiona N. Moses

20th Street, Sinkor 
Monrovia – Liberia
Tel : +231 775123335 - +231 881495876
E-mail: info@fidelityhealthcare.biz 
www.fidelityhealthcare.biz 

Sierra Leone

 • Dr. Patrick E. COKER 

47A Percival Street , Freetown – Sierra Leone 
Tel N°: +232 (0)25 579368 - land 
Tel N°: +232 (0)77 579368 - mobile 
E-mail: patcoker2004@yahoo.co.uk - Hours: 07:00am to 12 Noon.

Bénin

 • Cabinet Apithy : Dr Anne APITHY - (229) 99 29 30 30 / (229) 97 91 37 99

Rue Caporal Anani - Camp Guézo - Cotonou
E-mail : cmabenin@gmail.com 

 • Cabinet de la Haie-Vive : Dr. Azzaz NOUARA  - (229) 61 03 60 60
 • Cabinet médical Missigbe : Dr Lise ADJAHI - (229) 68 68 66 66  

Togo

 • Clinique des Cocotiers

Dr. Comlanvi Rudy S. TRENOU
–31, Rue des Cocotiers
Lomé Tel : (228) 22 21 08 74, (228) 90 04 48 98
E-mail : nclinco@yahoo.fr

DNA- Procedure

Bloedopname voor DNA-procedure (ten aanzien van een gezinsherinnering) nemen op vrijdag OP AFSPRAAK plaats. Kandidaten moeten zich om 9.30 uur melden bij de Belgische ambassade in Abidjan. Ouder in België moet eerst de kosten aan Vreemdelingenzaken hebben betaald. Vreemdelingenzaken moet zijn akkoord hebben gegeven, die aan de ouder in België gecommuniceerd wordt.

Op de dag van de test moet u volgende documenten voorleggen :

 • Passepoort van de persoon die de test doet
 • ID foto van die person
 • 15.000 FCFA (kost van de bloedopname)

Raad de lijst van sluitingsdagen aan vooraleer bij de ambassade te komen.

  5. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

In dit geval, voor meer informatie en opvolging van uw dossier, dient u te weten dat er steeds een nieuw nummer wordt toegewezen aan het dossier van elke visumaanvrager. Dat nummer vindt u terug op de volgende manier:

Het nummer voor de behandeling van uw visumaanvraag is nu zichtbaar op de online-aanvraag van Visa-On-Web (waar u het formulier heeft ingevuld). U vindt dat nummer bovenaan het formulier onder 'Algemene informatie' in het vak "Visumaanvraagnummer" en is als volgt samengesteld: BELXXXX (= functiecode) + 0 ... 0 (vul de nullen in) + 5 of 6 cijfers die het officiële visumaanvraagnummer vormen.

Voor het nummer "BEL0097000000000000000000000000080927" is het bestandsnummer bijvoorbeeld "80927".

Op basis van dit nummer kunt u uw dossier (na verzending naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel) opvolgen via de volgende website.

Dit nummer laat u ook toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan – Boulevard Pacheco,44, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00 (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9u tot 12u en donderdag van 14u tot 16u), email : infodesk@ibz.fgov.be

De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag. 

Opgelet

De ambassade zal geen vragen beantwoorden voor welke u kunt de antwoorden op haar website of die van Vreemdelingenzaken kunnen vinden.

  
6. Schengenvertegenwoordiging

In Abidjan is België vertegnewoordigt Luxemburg voor aanvraagers wonende in Ivoorkust, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Togo en Benin.

Onze ambassade vertegenwoordigt ook Nederland, Zweden en Oostenrijk voor kortverblijf visum (maximum 90 dagen) wonende in Ivoorkust. De procedure is gelijkaardig dan voor België.

Langverblijf visa (minimum 90 dagen) voor Luxemburg :

Langverblijf visum aanvraag voor Luxembourg moet in Luxemburg ingedient worden (zie website).

Eens u de verblijfsvergunning heeft gekregen, moet u de visum aanvraag procedure volgen, zoals uitgelegd op onze website en die van VFS.

U woont in Ghana

Dien uw transit visum of kortverblijf visum aanvragen (maximum 90 dagen) voor België bij de Zwitserse ambassade in Accra in. Informatie met betrekking tot die procedure kunt u hier vinden.

Alle andere aanvragen (ook voor Luxemburg) moeten in Abidjan, bij de VAC, ingediend worden. Volgt de procedure uitgelegd onder  “1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?”

U woont in Sierra Leone of Liberia :

Alle andere aanvragen (ook voor Luxemburg) moeten in Abidjan, bij de VAC, ingediend worden. Volgt de procedure uitgelegd onder  “1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?”

U woont in Bénin of Togo : 

Dien uw kortverblijk visum aanvragen (maximum 90 dagen) voor België bij de Franse ambassade in Cotonou of in Lomé. Informatie over de te volgen procedures zijn beschikbaar op volgende websites : https://bj.ambafrance.org/  voor Bénin en  https://tg.ambafrance.org/ voor Togo. 

Studenten met een beurs van de Belgische overheid (DGD) kunnen nog steeds hun visumaanvraag bij de Ambassade van België in Cotonou of bij het Ereconsulaat van België in Lome indienen.  

7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons exclusief contacteren via abidjan.visa@diplobel.fed.be en geef volgende informatie :

 • Naam en voornaam (zoals in uw passpoort)
 • Geboortedatum
 • Passpoort nummer
 • Nationaliteit
 • Motief van uw verblijf
 • Land van bestemming
 • GSM Nummer

Opgelet

De ambassade antwoordt alleen op vragen die niet op deze website of op de website van Vreemdelingenzaken staan.

8. Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag