Ambassade van België in Ivoorkust
Home Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 

From 8th July 2020  the visa section and visa application Centre VFS Global will gradually open their doors to receive certain categories of the visa applications.  

Please find below the categories which can be submitted to our visa application Centre VFS Global:

Long term visa D: following categories will be accepted:

 1. Students
 2. Workers (with Single Permit)
 3. Family reunion: ONLY visa applications can be submitted and NO visa can be issued until further notice.
 4. Return visa

Short term Schengen visa type C: following categories will be accepted:

 1. Health professional, researchers in health care and workers in home care
 2. Passengers in transit in Belgium with confirmed tickets to the final destination
 3. Sea fearer
 4. Humanitarian reason
 5. Family members of EU citizens who can prove the family link by documentation.
 6. Applicants invited by Embassies and international and military organizations in Belgium travelling for essential professional reasons and  provided their physical presence is required

More information regarding this gradual opening of our visa activities can be found on the website of the Immigration Office in Brussels following this link: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx

Thank you for contacting VFS Global in order to arrange for an appointment and submit your visa application. We request you as well to respect all the measures implemented by VFS Global in the Visa application Centre in order to avoid the spread of COVID-19.

For your information, all visa applications which have been approved by the Immigration Department in Brussels will not be issued until further notice, except for the above mentioned categories.

 

Visa voor België

 1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten
 5. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 6. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 7. Contact
 8. Informatie over GDPR

  
1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?

WAAR en WANNEER ?

Opletten !!!

Vraag uw visa op tijd en geef ons de tijd om u te helpen. Dien uw aanvraag minstens 4 weken voor de gewenst datum van uw reis in. De behandeling van sommige dossiers kan soms meer tijd in beslag nemen.

De procedure voor de aanvraag van visa voor lang verblijf kan enkele maanden duren.

Bij een visumaanvraag moeten aanvragers in persoon verschijnen.

Houders van gewoone passeporten

Voor een gemakkelijke en vlugge afhandeling van uw dossier moeten de visumaanvragen eerst online op VISA ON WEB ingevuld worden.  Het aldus gegenereerde formulier moet ingediend worden bij het 'Visa Application Centre' (VAC). Het adres evenals alle andere inlichtingen staan vermeld op de website van VFS.   

Houders van officieel passporten of studenten met een beurs

Houders van officieel of dienst passporten of studenten met een beurs kunnen hun visumaanvragen rechtstreeks bij de ambassade indienen, van maandag tot donderdag, van 8u tot 11u, zonder afspraak.

Voor houders van officieel of dienst passporten : vòòr uw bezoek bij de ambassade, gelieve het Schengenvisum aanvraagformulier in te vullen.

Voor studenten met een beurs : vòòr uw bezoek bij de ambassade, gelieve het Visum aanvraagformulier voor lang verblijf voor België in te vullen.  

Hoe lang duurt de behandeling van een visumaanvraag?

Voor alle nuttige info, kunt u de website van Vreemdelingenzaken raadplegen.

Waarschuwing

Enkel de  websites van Vreemdelingenzaken en van de Ambassade worden beschouwd als officiële informatiebronnen met betrekking tot visa voor België. Daarnaast is de website van VFS ook betrouwbaar. Vertrouw geen andere personen of websites die hun diensten aanbieden voor het bekomen van Belgische visa.

2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt cash, in Francs CFA (XOF), betaald bij het bankloket op het Visa Application Center (VAC). 

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de standaard handling fee : 

 • Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud : 52.800 FCFA (= 80 EUR)
 • Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud : 26.400 FCFA (= 40 EUR)
 • Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar oud

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de standaard handling fee 118.800 FCFA ( = 180 EUR).

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een administratieve boete gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 80 euro voor een C visum en 180 euro voor een D visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien de aanvraag ingediend wordt via een externe dienstverlener (VAC), dient daarvoor een service fee betaald te worden. Personen die vrijgesteld zijn van de handling fee, worden niet vrijgesteld van het betalen van deze service fee.

Voor meer informatie met betrekking tot de service fee, zie de website van VFS. De VAC’s bieden ook een aantal bijkomende optionele diensten aan zoals sms- en verzendingsdiensten.

  3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde Belgische instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Het visumaanvraagformulier alsook de lijsten van vereiste documenten specifiek voor Ivoorkust, Ghana, Liberia en Sierra Leone vind u terug op de website van het VAC.

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle aanvragers van korte verblijf visum (Schengen) ouder dan 12 jaar zullen zich persoonlijk moeten aanbieden om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

Vanaf 01/12/2018 moeten aanvragers van een (nationaal) visum voor lang verblijf, met uitzondering van kinderen jonger dan 6 jaar, zich persoonlijk aanbieden voor de registratie van hun tien vingerafdrukken en hun foto. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard. Houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die geaccrediteerd of toegewezen aan een diplomatieke of consulaire post in België zijn, of die een functie uitoefenen bij een internationale organisatie die haar zetel of vertegenwoordiging in België heeft, alsmede hun gezinsleden (echtgenoot en kinderen ten laste) zijn vrijgesteld van het nemen van vingerafdrukken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten 

Medische attest voor een langverblijf visum en voor kortverblijf visum, voor medische behandeling in België :

U kan een medisch attest bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen :

Ivoorkust

 • Cabinet de Rhumatologie « HOURYA » 

Docteur TRAORE Adama D. 
Résidence Latrille, Sicogi - II Plateaux 
Bloc B - Bâtiment I - Appt 100 1er étage 
Abidjan – Côte d’Ivoire 
Tél.:+225 07 37 55 46 / +225 22 42 08 60 
E-mail: dagatraore@yahoo.fr
 

 • Cabinet médical « UNION » 

Docteur KOUADIO A. Lucile 
Docteur KOUADIO A. Simplice
Immeuble «Union» - 1er étage face à l’Immeuble « Le Paris », 
25, avenue Chardy - Plateau 
Abidjan – Côte d’Ivoire 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 08h00 à 12h00 et 15h00 à 17h30 
Samedi: 08h00 à 12h00 
Tél.: +225 20 22 53 00 / +225 07 89 70 99 / +225 22 44 51 32 
E-mail: sagesmedical7@yahoo.fr

Ghana

 • Akai House Clinic 

Dr. Adrian ODDOYE 
Near the US Embassy 
Accra - Ghana 
Tel N°: +233 0302 784772 / +233 0302 784773 / +233 0302 784774 
Fax N°: +233 0302 784775 
 

 • International Organization for Migration 

Migration Health Assessment Centre (MHAC)
17 Ridge Road, Roman Ridge 
Accra - Ghana 
Tel N°: +233 0307 012051 / +233 037 012053 / +233 037 012054 
E-mail: accramhdtechnical@iom.int

Libéria

 • Fidelity Healthcare

Eric K. Awuah, General Manager
Veraus B. Topor, Head Nurse
20th Sinkor Street
Monrovia – Liberia
Cell: +231 886527942 /  +231 777510926
E-mail: info@fidelityhealthcare.biz
www.fidelityhealthcare.biz

Sierra Leone

 • Dr. Isa HYDE-FOSTER 

4a Lightfoot Boston Street 
Freetown – Sierra Leone 
Tel N°: +232 (0)22 224898 - land 
Tel N°: +232 (0)76 707172 - mobile 
 

 • Dr. Patrick E. COKER 

47A Percival Street 
Freetown – Sierra Leone 
Tel N°: +232 (0)25 579368 - land 
Tel N°: +232 (0)77 579368 - mobile 
E-mail: patcoker2004@yahoo.co.uk

DNA- Procedure

Bloedopname voor DNA-procedure (ten aanzien van een gezinsherinnering) nemen op vrijdag van 8u tot 9u plaats bij de Belgische ambassade in Abidjan. Ouder in België moet eerst de kosten aan Vreemdelingenzaken hebben betaald. Vreemdelingenzaken moet zijn akkoord hebben gegeven, die aan de ouder in België gecommuniceerd wordt.

Op de dag van de test moet u volgende documenten voorleggen :

 • Passepoort van de persoon die de test doet
 • ID foto van die person
 • 15.000 FCFA (kost van de bloedopname)

Raad de lijst van sluitingsdagen aan vooraleer bij de ambassade te komen.

  5. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

In dit geval, voor meer informatie en opvolging van uw dossier, dient u te weten dat er steeds een nieuw nummer wordt toegewezen aan het dossier van elke visumaanvrager. Dat nummer vindt u terug op de volgende manier:

Het nummer voor de behandeling van uw visumaanvraag is nu zichtbaar op de online-aanvraag van Visa-On-Web (waar u het formulier heeft ingevuld). U vindt dat nummer bovenaan het formulier onder 'Algemene informatie' in het vak "Visumaanvraagnummer" en is als volgt samengesteld: BELXXXX (= functiecode) + 0 ... 0 (vul de nullen in) + 5 of 6 cijfers die het officiële visumaanvraagnummer vormen.

Voor het nummer "BEL0097000000000000000000000000080927" is het bestandsnummer bijvoorbeeld "80927".

Op basis van dit nummer kunt u uw dossier (na verzending naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel) opvolgen via de volgende website.

Dit nummer laat u ook toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan – Boulevard Pacheco,44, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00 (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9u tot 12u en donderdag van 14u tot 16u), email : infodesk@ibz.fgov.be

De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag. 

Opgelet

De ambassade zal geen vragen beantwoorden voor welke u kunt de antwoorden op haar website of die van Vreemdelingenzaken kunnen vinden.

  
6. Schengenvertegenwoordiging

In Abidjan is België vertegnewoordigt Luxemburg voor aanvraagers wonende in Ivoorkust, Ghana, Sierra Leone en Liberia.

Onze ambassade vertegenwoordigt ook Nederland, Zweden en Oostenrijk voor kortverblijf visum (maximum 90 dagen) wonende in Ivoorkust. De procedure is gelijkaardig dan voor België.

Langverblijf visa (minimum 90 dagen) voor Luxemburg :

Langverblijf visum aanvraag voor Luxembourg moet in Luxemburg ingedient worden (zie website).

Eens u de verblijfsvergunning heeft gekregen, moet u de visum aanvraag procedure volgen, zoals uitgelegd op onze website en die van VFS.

U woont in Ghana

Dien uw transit visum of kortverblijf visum aanvragen (maximum 90 dagen) voor België bij de Zwitserse ambassade in Accra in. Informatie met betrekking tot die procedure kunt u hier vinden.

Alle andere aanvragen (ook voor Luxemburg) moeten in Abidjan, bij de VAC, ingediend worden. Volgt de procedure uitgelegd onder  “1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?”

Uw woont in Sierra Leone of Liberia :

Alle andere aanvragen (ook voor Luxemburg) moeten in Abidjan, bij de VAC, ingediend worden. Volgt de procedure uitgelegd onder  “1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?”

7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons exclusief contacteren via abidjan.visa@diplobel.fed.be en geef volgende informatie :

 • Naam en voornaam (zoals in uw passpoort)
 • Geboortedatum
 • Passpoort nummer
 • Nationaliteit
 • Motief van uw verblijf
 • Land van bestemming
 • GSM Nummer

Opgelet

De ambassade antwoordt alleen op vragen die niet op deze website of op de website van Vreemdelingenzaken staan.

8. Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag