Ambassade van België in Ivoorkust
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

  1. Wat is een legalisatie
  2. Legalisatie van Ivoriaanse en Ghanese documenten
  3. Legalisatie van de Sierra Leonese documenten
  4. Legalisatie van Liberiaanse documenten

Vanwege de huidige gezondheidscrisis worden legalisaties op dit moment alleen op afspraak gedaan, uitsluitend via volgende link : Online afspraak. Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd voor legalisaties momenteel 10 tot 14 dagen is.  

1) Wat is een legalisatie?

Legalisatie is de verificatie van de waarheidsgetrouwheid van de handtekening en de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, indien van toepassing, de identiteit van het zegel of de stempel van een document. Een document wordt alleen gelegaliseerd door de Belgische ambassade als het document bestemd is voor gebruik in België.

De legalisatie garandeert echter niet de authenticiteit van het gelegaliseerde document. De beslissing om een gelegaliseerd document te aanvaarden valt onder de bevoegdheid van de Belgische instantie of overheid die het document heeft aangevraagd in het kader van de procedure in België.

Een legalisatie kan vergezeld zijn door verklaringen die de ambtenaar van de burgerlijke stand in België helpen om een beslissing te nemen. Deze vermeldingen melden de geconstateerde discrepanties of materiële fouten die door de analist van het dossier waren opgemerkt.

Let op: de Belgische ambassade legaliseert geen enkel Belgisch document. Voor de legalisatie van Belgische documenten kunt u contact opnemen met het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 2) Legalisatie van Ivoriaanse en Ghanese documenten

De Belgische ambassade in Abidjan is bevoegd voor de legalisatie van Ivoriaanse en Ghanese documenten. 

Eerbiediging van de handtekeningencascade

Voordat ze gelegaliseerd kunnen worden door de Belgische ambassade, moeten Ivoriaanse en Ghanese documenten eerst gelegaliseerd worden door verschillende instanties.

• Om de stappen van legalisaties in Ivoorkust te kennen, volgt u deze link.

• Om de stappen van legalisaties in Ghana te kennen, volgt u deze link.  

Kosten en betaling

De legalisatiekosten bedragen 13.200 FCFA per document, contant te betalen aan de balie bij het indienen van uw dossier. Breng het exacte bedrag mee, omdat geen wisselgeld kan gegeven worden. 

Het verzenden van het document naar Abidjan en het terugsturen ervan is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Als u wilt dat uw gelegaliseerde document door DHL naar u wordt teruggestuurd, moet u het bedrag van de zending betalen wanneer u uw dossier indient. Voor informatie over de kosten van het terugzending van documenten kunt u rechtstreeks contact opnemen met DHL.  

Personen die in Ghana wonen, kunnen de kosten voor legalisatie en teruggave door DHL contant laten betalen via hun familieleden of kennissen in Ivoorkust.

Personen die in België wonen kunnen de kosten van legalisatie en verzending door DHL contant laten betalen, hetzij via hun familieleden of kennissen in Ivoorkust, hetzij door het geld op eigen risico in de enveloppe met de te legaliseren documenten op te sturen.

Indiening en verzameling van te legaliseren documenten

Legalisatiedossiers worden ingediend op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur, ALLEEN OP AFSPRAAK, via volgende link : Online afspraak. U komt naar de ambassade met de email met de bevestiging van uw afspraak, uw identiteitsbewijs en het bedrag dat nodig is voor de legalisatie. 

Zodra we het originele document en het geld hebben ontvangen, kan de legalisatie worden uitgevoerd. De legalisaties zijn binnen 10 tot 14 dagen klaar. De datum voor de terugtrekking van gelegaliseerde documenten zal u op de dag van de indiening gecommuniceerd worden. Als een onderzoek nodig is, zal u door de dienst Legalisatie geïnformeerd worden. 

Op het moment van de storting ontvangt u een fiche met uw dossiernummer. Bewaar het veilig, want u dient dit nummer en uw ID te laten zien wanneer u uw documenten ophaalt.

 

3) Legalisatie van de Sierra Leonese documenten

Het Ereconsulaat van België in Freetown is bevoegd voor de legalisatie van de Sierra Leonese documenten. 

Voordat ze door het Ereconsulaat van België gelegaliseerd kunnen worden, moeten de Sierra Leonese documenten eerst door het Sierra Leonese Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden. U moet de documenten dan persoonlijk (of door een vertegenwoordiger) aan ons consulaat voorleggen. Elk te legaliseren document moet vergezeld zijn van een leesbare fotokopie en kan in geen geval per e-mail, fax of post naar het consulaat gestuurd worden. De kosten van de legalisatie bedragen 20 euro/196000SLL. Legalisaties vinden plaats op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

 4) Legalisatie van Liberiaanse documenten

Het Ereconsulaat van België in Monrovia is bevoegd voor de legalisatie van Liberiaanse documenten. 

Voordat Liberiaanse documenten door het Ereconsulaat van België kunnen worden gelegaliseerd, moeten ze eerst door een notaris en vervolgens door de juridische afdeling van het Liberiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden gelegaliseerd. De kosten van de legalisatie bedragen 20 euro/12 USD.